Video 1: Hướng Dẫn Cho Người Mua Nhà Nước Ngoài (P1)04:13

  • 0 views
Published on April 18, 2019

Song song với các chính sách di dân mở, nhu cầu bất động sản dành cho những người không phải là thường trú nhân ngày càng gia tăng. Quý vị có dịp du lịch sang Canada và trót yêu đất nước thanh bình này? Quý vị có con em đang du học tại một trong các trường đại đọc danh tiếng tại Canada và muốn chọn nơi đây là chốn đất lành chim đậu cho cả gia đình sau này? Và với những ấp ủđó, quý vị muốn sở hữu một hoặc vài bất động sản đểở hoặc cho thuê dài hạn làm vốn sau này? Sau đây là các hướng dẫn căn bản.

LUẬT SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Canada không bắt buộc quý vị phải là thường trú nhân mới có cơ hội được mua nhà tại đây. Cũng cần lưu ý rằng sở hữu bất động sản tại Canada không cho quý vị bất cứ đặc quyền nào liên quan đến di trú. Nếu quý vị muốn hợp thức hóa việc ở lại thì phải theo luật lệ được đề ra bởi Canada Immigration. Luật nhà đất hoàn toàn không liên quan đến bất cứ luật di trú nếu quý vị muốn sở hữu, và có thể sở hữu không giới hạn giá trị cũng như thể loại bất động sản. Tuy nhiên, gần đây chính phủ tại các thành phố lớn đã thâu thêm thuế đất dành cho người mua nước ngoài mà quý vị sẽ phải trả.

THẾ CHẤP

Với sự gắn kết chặc chẽ ngày nay của các nền kinh tế quốc tế, nhiều công ty tài chánh cho phép người nước ngoài mượn thế chấp, tuy điều khoản đòi hỏi cao hơn với thường trú nhân. Thông thường, mức tiền cọc dành cho người nước ngoài là khoảng 35%, cao hơn mức dành cho thường trú nhân là khoảng 15-20%. Các công ty còn đòi hỏi giấy tờ cặn kẽ và chi tiết hơn, và mức phần trăm tiền lời sẽcao hơn, do sát xuất nguy hiểm cao hơn khi cho người nước ngoài nằm ngoài vòng giám sát của luật lệ Canada cho vay. Các thông tin tài chánh tối thiểu bao gồm: đơn chứng nhận về trương mục từ nhà băng, giấy chứng nhận thu nhập tính theo tiền Mỹ hoặc Canada từ chỗ làm, statement trương mục trong ba tháng mới nhất, điểm tín dụng credit check của Canada, v.v.

Nếu quý vị mượn thế chấp, công ty cho vay sẽ yêu cầu quý vị mở trương mục nhà băng tại Canada, và quý vị phải có mặt để ký giấy tờkhi mở.

Nếu quý vị mua bất động sản mà không cần thế chấp, quý vị có thể chuyển tiền vào trương mục lưu giữ do luật sưđại diện giám sát, và luật sư sẽ chuyển đến người bán.