Vesak: Buddha’s Birthday Celebration 2015 Part 206:47

  • 0 views
Published on December 30, 2015

Vesak Buddha’s Birthday Celebration 2015.  Lễ hội được tổ chức tại Mississauga Celebration Square.

Video Clip do Quang Lam TV thực hiện