Tôi Yêu Canada – Lễ Hội Ánh Sáng Toronto02:10

  • 0 views
Published on February 4, 2017

oronto’s free 45-day light festival
Lễ Hội Ánh Sáng Toronto được khai mạc ngày 27-01-2017 cho đến hết ngày 12-03-2017 tại Distillery District. Đây cũng là dịp người Viet Nam tại Canada chúng ta chào đón năm Đinh Dậu.
Điều quan trọng chúng ta cần biết lễ hội hoàn toàn miễn phí.
Lễ hội Ánh Sáng năm nay có khoãng 14 nghệ nhân tham gia đặc biệt có đến 3 nghệ nhân đến từ thành phố Toronto của chúng ta, với 17 tác phẫm đặt khắp nơi trên khu phố du lịch lịch sừ Distillery District