Thị Nở Chí Phèo01:10

  • 0 views
Published on January 6, 2016

Thị Nở và Chí Phèo qua những hình ảnh của: Anh Huynh, Long Nguyen, Phu Huu Nguyen và Steve Nguyen

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website: quanglam.ca, quanglamtv.com, teamquanglam.com, torontocondospro.com

Video Clip by Quang Lam