Thầy đồ Quang Lam02:20

  • 0 views
Published on February 2, 2019

Thầy đồ Quang Lam

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Thầy đồ Quang Lam khai bút trong năm Heo Vàng
An Cư Lạc Nghiệp
Có ổn định chỗ ăn chỗ ở thì mới an lòng mà lo cho gia đình, công việc, sinh kế, và phát triển thương mại.

Quang Lam và Mimi Chúc Mừng năm mới Kỷ Hợi 2019
Kỷ Hợi là năm heo vàng,
Đầu tư nhà đất bình an phát tài

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, và đầu tư Bất Động Sản
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mi Mi
Sales Representative
(416) 669 – 7363
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng