Thành Phố Mù Sương02:00

  • 0 views
Published on February 26, 2017

Thành Phố Mù Sương

Kỹ niệm một ngày săn ảnh.

Vẽ đẹp mê hồn của thành phố Canada khi sương xuống.

ACE Photogeaphers chúng tôi tha hồ ghi lại những hình ảnh đẹp

Happy Sunday

Quang-Lam-Toronto-Condos-foggy-1

 

 

 

Quang=Lam-Toronto-Condos