Lễ hội Mùa Đông tại Ottawa thủ đo Canada02:13

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Lễ hội Mùa Đông hàng năm hoàn toàn miễn phí bắt đầu từ ngày 3-2-2017 đến hết ngày 20-02-2017
Thành phố Ottawa là nơi có các kênh đào Rideau mùa Đông khi mặt nước đông cứng, Ban Tổ chức làm sân trượt băng lớn nhất thế giới với chiều dài khoãng 7.9 km, nơi đây chào đón khoãng 19,000 du khách vào những ngày Lễ hội Mùa Đông

Kế đến sân chơi tuyết lớn nhất thế giới với đầy đủ các trò chơi mùa Đông, được tổ chức tại công viên Cartier Jacques với diện tích khoãng 22 hecta (Snow slides, magnificent snow sculptures, maze, mega zipline, dogsledding, digital art projection).

Đặc biệt năm nay Lễ hội Mùa Đông tổ chức cuộc đua Thuyền Rồng trên Băng. Lần đầu tiên ở Bắc Mỹ, những chiếc thuyền rồng sẽ chạy đua xuống Kênh Rideau Skateway toàn là băng giá.

Video Clip by Quang Lam TV