Họp Mặt Nhiếp Ảnh Lần 2 Tháng 11 Năm 201406:00

  • 0 views
Published on December 29, 2015

Năm 2014, Họp Mặt Nhiếp Ảnh được tổ chức lần đầu và được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em nhiếp ảnh và Lần 2 được tổ chức vào Tháng 11 Năm 2014

Photos được cung cấp bởi tất cả anh chị em trong Họp Mặt Nhiếp Ảnh Lần 2 Tháng 11 Năm 2014

Video Clip do Quang Lam TV thực hiện