Họp Mặt Nhiếp Ảnh Áo dài và nhạc cụ cổ truyền Việt Nam- Toronto05:12

  • 0 views
Published on December 29, 2015

Họp Mặt Nhiếp Ảnh Áo dài và nhạc cụ cổ truyền Việt Nam – Toronto

Buổi họp mặt được tổ chức hằng năm để có dịp cho anh em nhiếp ảnh gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm chụp ảnh

Photos do anh chi em tham gia cung cấp

Video clip do Quang Lam TV thực hiện