Carassauga Festival 201504:02

  • 0 views
Published on December 30, 2015

Carassauga Festival 2015 – Phap Van Buddhist Cultural Centre.  Lệ hội được tổ chức tại chùa Mississauga Celebration Square do nhóm múa Phật Từ chùa Pháp Vân đảm trách
Video Clip do Quang Lam TV thực hiện