Canada Tặng miễn phí vé vào cửa năm 201702:16

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Canada Tặng miễn phí vé vào cửa năm 2017

Nhân kỹ niệm 150 năm ngày thành lập, Canada có một hành động thật cao đẹp
Tặng miễn phí vé vào cửa 1 năm cho cac công viên quốc gia, khu bảo tồn biển quốc gia và các địa điểm lịch sử quốc gia trên toàn đất nước Canada