Waterworks Condos Quang Lam TV

Published on February 20, 2017

Waterworks Condos Quang Lam TV
Waterworks Condos is a new 13-storey development in the heart of the King-Spadina neighbourhood – currently in preconstruction at 505 Richmond Street West, Toronto. The development has a total of 299 units – there will also be ground-level retail, a sprawling public hall, rooftop garden

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV