Trợ Cấp COVID 19 Cho Sinh Viên Canada Nhận Đơn Từ Ngày 15 Tháng 5 Năm 2020 – Quang Lam

Published on May 15, 2020

Trợ Cấp COVID 19 Cho Sinh Viên Canada Nhận Đơn Từ Ngày 15 Tháng 5 Năm 2020 – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận ngày khởi đầu chương trình Trợ cấp Sinh viên Khẩn cấp Canada được gọi tắt là CESB với tổng chi phí 9 tỷ đô-la này trong buổi họp báo hàng ngày của ông hôm 13 tháng 5.