Tony Trần & Kim Trần Ngày Tân Hôn – Quang Lam TV

Published on August 20, 2019

Tony Trần & Kim Trần Ngày Tân Hôn – Quang Lam TV
Em bên mình anh, lặng im dưới ban thờ
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà.
Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già
Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se.