Tóm tắt thị trường Condos cho thuê quý một năm 2017 – Quang Lam TV

Published on June 3, 2017

Tóm tắt thị trường Condos cho thuê quý một năm 2017 – Quang Lam TV
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 6,680 đơn vị condos cho thuê trong quý một năm 2017 tăng 3.5 phần trăm so với quý một năm 2016 chỉ có 6,452 đơn vị condos cho thuê.

Giá cho thuê trung bình condos một phòng ngủ là $1,791 tăng 7.8 phần trăm so với quý một năm 2016 với giá trung bình là $1,662