Tóm Tắt Thị Trường BDS Tháng 6 – 2017 – Quang Lam TV

Published on July 21, 2017

Tóm Tắt Thị Trường BDS Tháng 6 – 2017 – Quang Lam TV
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng sáu năm 2017 có tổng số 7,974 giao dịch giảm -37 phần trăm so với tháng sáu năm 2016 có 12,725 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng sáu năm 2017 là $793,915 tăng 6.3 phần trăm so với tháng sáu năm 2016 với giá trung bình là $747,018
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng sáu, năm 2017 có tổng số 3,450 giao dịch với giá trung bình $1,055,863 tăng 7.8 phần trăm so với tháng sáu năm 2016
• Nhà Semi trong tháng sáu năm 2017 có tổng số 759 giao dịch với giá trung bình $773,879 tăng 11.1 phần trăm
• Townhouse trong tháng sáu năm 2017 có tổng số 1,281 giao dịch với giá trung bình $621,081 tăng 12.2 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng sáu năm 2017 có tổng số 2,371 giao dịch với giá trung bình $519,784 tăng 23.2 phần trăm so với tháng sáu năm 2016

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV