Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Tư Năm 2020 – Quang Lam

Published on May 7, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Tư Năm 2020 – Quang Lam
Trong tháng tư năm 2020 tổng số giao dich là 2,975 giảm 67.0 phần trăm so với tháng tư năm 2019 là 9,005. Giá trung bình là $821,392 tăng 0.1 % so giá trung bình $820,373 cùng thời kỳ năm ngoái

Trong tháng tư, năm 2020 giá bán trung bình cho thị trường nhà semi-detached đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 7 phần trăm. Trong khi đó giá nhà townhouse tăng 3.8 phần trăm. Giá condo apartment (căn hộ chung cư) giam 1.7 phan tram va gia trung bình cho nhà độc lập giam 3.5 phần trăm,