Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017 – Quang Lam TV

Published on May 19, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017 – Quang Lam TV

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 11,630 giao dịch trong tháng tư năm 2017 giảm 3.2% phần trăm so với tháng tư năm 2016 có 12,016 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng tư năm 2017 là $920,791 tăng 24.5 phần trăm so với tháng tư năm 2016 với giá trung bình là $739,762.

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV