Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng năm, Năm 2020 – Quang Lam

Published on June 6, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng năm, Năm 2020 – Quang Lam
Trong tháng năm năm 2020 tổng số giao dich là 4,606 giam 53.7 phần trăm so với tháng năm năm 2019 là 9,950. Giá trung bình là $ $863,599 tăng 3 % so giá trung bình $838,248 cùng thời kỳ năm ngoái

Trong tháng năm, năm 2020 giá bán trung bình cho thị trường condo đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 6 phần trăm. Ke den la giá nhà semi-detached tang 4.8 phan tram, townhouse tăng 3.1 phần trăm. Giá nha doc lap giam 0.9 phan tram