Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2018 – Quang Lam TV

Published on April 12, 2018

Chào mừng quý vị đến với bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng
hai năm 2018.
Trong tháng hai năm 2018 tổng sản phẩm nội địa không thay đổi, vẫn ở
mức 1.7%, tỷ lệ thất nghiệp 5.9%. Tỷ lệ lạm phát giảm 1.7%.
Mức lãi suất cơ bản là 3.45%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm
trung bình là 3.34%, cho 3 năm trung bình là 4.15%, và cho 5 năm trung
bình là 5.14%.
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng hai năm 2018 có
tổng số 5,175 giao dịch giảm 34.9% phần trăm so với tháng hai năm 2017
có 7,955 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng hai năm 2018 là $767,818 giảm 12.4 phần trăm
so với tháng hai năm 2017 với giá trung bình là $876,363
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
. Nhà độc lập trong tháng hai năm 2018 có tổng số 2,169 giao dịch với
giá trung bình $1,000,736 giảm 17.2 phần trăm so với tháng hai năm
2017
.Nhà Semi trong tháng hai năm 2018 có tổng số 454 giao dịch với giá
trung bình $756,894 giảm 8.6 phần trăm
.Townhouse trong tháng hai năm 2018 có tổng số 847 giao dịch với
giá trung bình $639,691 giảm 2.9 phần trăm
. Condo Apartment trong tháng hai năm 2018 có tổng số 1,631 giao
dịch với giá trung bình $529,782 tăng 10.1 phần trăm so với tháng
hai năm 2017
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing)
trong tháng này là 10,520, tăng 7.3 phần trăm so với 9,801 đơn vị của
tháng hai, năm 2017.
Trong tổng số 5,175 giao dịch Bất Động Sản trong tháng hai năm 2018
Khu vực Toronto dẫn đầu với 2,013 giao dịch với giá trung bình $806,494
. Khu vực Toronto West 564 giao dịch với giá trung bình $709,850
.Khu vực Toronto Central với 982 giao dịch với giá trung bình
$892,378
• Khu vực Toronto East với 470 giao dịch với giá trung bình $742,410

Khu vực Peel với 1,024 giao dịch với giá trung bình $686,621
. Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là $677,951 với 485 giao
dịch.
. Giá trung bình của thành phố Caledon là $1,014,685 với 58 giao
dich.
. Giá nhà trung bình trong thành phố Mississauga là $655,804 với 481
giao dich.

Khu vực York với 805 giao dịch với giá trung bình $898,368
. Giá bán trung bình tại thành phố King là $1,100,750 với 12 giao dịch
. Giá trung bình của thành phố Markham là $947,643 với 184 giao dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Newmarket là $744,316 với 81
giao dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Richmond Hill là $977,885 với
131 giao dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Vaughan là $952,776 với 223
giao dịch
Khu vực Halton với 542 giao dịch với giá trung bình $839,230
. Giá trung bình của thành phố Burlington là $701,336 với 136 giao
dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Milton là $708,312 với 131 giao
dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Oakville là $1,020,612 với 224
giao dịch
Khu vực Durham với 604 giao dịch với giá trung bình $591,401
. Giá trung bình của thành phố Ajax là $644,411 với 102 giao dịch
. Giá nhà trung bình trong thành phố Pickering là $677,383 với 86 giao
dịch
.Giá nhà trung bình trong thành phố Whitby là $652,793 với 100 giao
dịch
Những người mua nhà tương lai vẫn đang lo lắng về những khó khăn trong vấn đề vay mượn
tiền và những thay đổi luật trong thời gian vừa qua.
Giá nhà trung bình tháng năm 2018 giảm so với giá nhà tăng đột biến trong tháng 2 năm 2017,
điều quan trọng cần lưu ý rằng giá trung bình tháng hai vẫn là 12 phần trăm cao hơn mức trung
bình được báo cáo cho tháng 2 năm 2016
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng
hai năm 2018
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo
số 416-804- 5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn
thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.