Tới Thăm Gia Đình Và Bạn Bè Khi Chính Quyền Nới Lỏng Biện Pháp Hạn Chế trong thời kỳ – Quang Lam

Published on May 22, 2020

Tới Thăm Gia Đình Và Bạn Bè Khi Chính Quyền Nới Lỏng Biện Pháp Hạn Chế trong thời kỳ – Quang Lam
Khi các tỉnh bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp giữ khoảng cách vật lý trong những cuộc tụ tập gia đình trong thời kỳ đại dịch COVID-19, mỗi nơi thực hiện mỗi khác.