Tỉnh Bang Ontario Đề Nghị Đeo Khẩu Trang Khi Dùng Phương Tiện Vận Tải Công Cộng – Quang Lam

Published on May 28, 2020

Tỉnh Bang Ontario Đề Nghị Đeo Khẩu Trang Khi Dùng Phương Tiện Vận Tải Công Cộng – Quang Lam
Bộ trưởng giao thông loan báo về khuyến nghị đeo khẩu trang hôm 20/5 và đưa ra nhiều chỉ thị cho các nhân viên lẫn khách đi xe bus và subway, những chỉ thị này gồm:
• Nhận ít khách hơn và dùng các vạch đánh dấu giữa các ghế ngồi
• Dùng khẩu trang và đồ che mặt, nhất là khi không thể giữ khoảng cách vật lý
• Bảo đảm có thuốc khử trùng tay bằng cồn để khách có thể dùng khi lên và xuống xe
• Thực hiện các biện pháp phòng chống bằng kỹ thuật như lắp đặt cửa chắn bằng nhựa giữa tài xế và hành khách
• Tăng cường chùi rửa, nhất là các bề mặt có mức độ tiếp xúc cao.