Tin Canada & BDS 30-12- 2020 Năm xu hướng thị trường nhà ở Canada vào năm 2021 (P2)00:00

  • 0 views
Published on January 1, 2021
Bản tin hôm nay ngày thứ tư 30-12- 2020
gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario có tuyết và mưa kết hợp tạo thành băng trong ngày hôm nay.
2. Toronto trước thềm năm mới 2021
3. Bộ Y tế Canada cần thêm thông tin trước khi có thể đưa ra quyết định về vaccine mới.
4. Tin thị trường bất động sản: Năm xu hướng thị trường nhà ở Canada vào năm 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%