Tin Canada & BDS 09 – 01 – 2021 – Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ ba.00:00

 • 0 views
Published on January 10, 2021

Bản tin hôm nay ngày 9-1-2021 gồm những tin chính sau đây:

 1. Chính phủ tỉnh bang Ontario lo ngại việc học sinh trở lại trường.
 2. Tỉnh bang Ontario có hơn 3,500 ca Covid mới, 89 ca tử vong.
 3. Một số bệnh viện GTA chuyển trẻ em nhập viện sang SickKids do COVID-19.
 4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng mười hai năm 2020 phần thứ ba.
  Trong tổng số 7,180 giao dịch Bất Động Sản trong tháng mười hai năm 2020 Khu vực Toronto dẫn đầu với 2,713 giao dịch với giá trung bình $894,576

  Khu vực Peel với 1,486 giao dịch với giá trung bình $894,581

  Khu vực York với 1,366 giao dịch với giá trung bình $1,084,945

  Khu vực Halton với 584 giao dịch với giá trung bình $1,095,250

  Khu vực Durham với 773 giao dịch với giá trung bình $778,037