Thị trường bất động sản tháng 6, năm 2022

Published on July 12, 2022

Thị trường bất động sản tháng 6, năm 2022
Doanh số bán thông qua hệ thống MLS® của Hiệp hội bất động sản Toronto trong tháng 6 năm 2022 co 6,474 đơn vị – giảm 41.4 phần trăm so với 11,053 giao dịch vào tháng 6 năm 2021 và giảm 12.4 phần trăm so với tháng 5 năm 2022 là 7,283 đơn vị. Số lượng nhà đang đăng bán trong tháng 6 tương tự như mức của năm ngoái. Với số giao dịch giảm và danh sách đang bán tăng, dẫn đến số lượng danh sách đang đăng bán trên thị trường tăng 42.5 phần trăm.
Việc thắt chặt lãi suất hiện nay đã làm thay đổi nhu cầu của thị trường, với nhiều người mua nhà tiềm năng đang tạm hoãn giao dịch mua của họ. Điều này đã dẫn đến sự cân bằng hơn trên thị trường, và hiện nay là thị trường đang là thị trường của người mua.
Giá bán trung bình, ở mức $1,146,254, tăng 5.3% so với tháng 6 năm 2021 là $1,088,991, nhưng giảm so với giá bán trung bình vào tháng 5 măm 2022 là $1,212,806 và vẫn tiếp tục có xu hướng thấp hơn những tháng trước. Tốc độ tăng giá cao nhất trong tháng 6 năm nay là condo.

Trong tháng 6, Overnight Rate là 1.50%, mức lãi suất cơ bản là 3.7%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 4.74%, cho 3 năm trung bình là 5.39%, và cho 5 năm trung bình là 6.04%.

Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng 6, năm 2022 có tổng số 3,012 giao dịch giảm 41.4 phần trăm với giá trung bình $1,454,902 tăng 3.5 phần trăm so với tháng 6, năm 2021
• Nhà Semi có tổng số 634 giao dịch giảm 39.5 phần trăm với giá trung bình $1,124,723 tăng 6.4 phần trăm
• Townhouse có tổng số 1,097 giao dịch giảm 44.0 phần trăm với giá trung bình $933,056 tăng 8.6 phần trăm
• Condo Apartment có tổng số 1,678 giao dịch giảm 39.9 phần trăm với giá trung bình $747,216 tăng 9.3 phần trăm so với tháng 6, năm 2021
Cảm ơn quý vị đã theo dõi Video thị trường bất động sản tháng 6, năm 2022
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới