Thị trường bất động sản tháng 5, năm 2022

Published on June 8, 2022

Thị trường bất động sản tháng 5, năm 2022
Theo thông lệ hằng năm, thị trường bất động sản vào mùa xuân tương đối nhộn nhịp hơn so với những tháng khác. Tuy nhiên trong tháng 5 vừa qua, tổng số giao dịch bất động sản chậm lại nhưng giá trung bình vẫn tăng so với cùng thời ki năm ngoái.
Thị trường nhà ở Khu vực GTA tiếp tục thay đổi do chi phí vay cao hơn, giống như tháng 4 vừa qua, doanh số tháng 5 năm 2022 đã giảm so với năm ngoái và cũng giảm so với những tháng 4 vừa qua. Điều kiện thị trường cân bằng hơn đã giúp cho người mua có nhiều thuận lợi trong quá trình đàm phán.
Các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada, bao gồm cả đợt tăng vào ngày 1 tháng 6, đang tác động đến người mua nhà trong thời gian ngắn sắp tới, hiện tại những người mua tiềm năng đang chờ đợi giá nhà sẽ tiếp tục giảm .
Trong tháng 5 năm 2022 có 7,283 giao dịch, giảm 38.8 phần trăm so với 11,903 giao dịch vào tháng 5 năm 2021 và giảm 9 phần trăm so với tháng 4 năm 2022. Số lượng nhà đang đăng bán trong tháng 5 tương tự như mức của năm ngoái và tăng lên so với tháng 4. Với số giao dịch giảm và danh sách đang bán có tăng nhẹ, dẫn đến số lượng danh sách đang đăng bán trên thị trường tăng 26%.
Giá bán trung bình, ở mức $1,212,806, tăng 9.4% so với tháng 5 năm 2021 là $1,108,124, nhưng giảm so với giá bán trung bình vào tháng 4 Năm 2022 là $1,254,436. Tốc độ tăng giá cao nhất trong tháng 5 là nhà semi
Trong tháng 5, Overnight Rate là 1.00%, mức lãi suất cơ bản là 3.2%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.79%, cho 3 năm trung bình là 4.49%, và cho 5 năm trung bình là 5.39%.
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng 5, năm 2022 có tổng số 3,366 giao dịch giảm 40.9 phần trăm với giá trung bình $1,549,498 tăng 9.5 phần trăm so với tháng 5, năm 2021
• Nhà Semihed có tổng số 752 giao dịch giảm 38.9 phần trăm với giá trung bình $1,204,893 tăng 13.2 phần trăm
• Townhouse có tổng số 1,251 giao dịch giảm 42.4 phần trăm với giá trung bình $977,194 tăng 12.7 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng 5, năm 2022 có tổng số 1,848 giao dịch giảm 31.6 phần trăm với giá trung bình $770,894 tăng 12.9 phần trăm so với tháng 5, năm 2021
Cảm ơn quý khách đã theo dõi video thị trường bất động sản tháng 5, năm 2022
Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trongnhugnwx video kỳ tới
Nguồn: TREEB