Thị trường bất động sản tháng 4, năm 2022

Published on May 9, 2022

Thị trường bất động sản tháng 4, năm 2022
Thị trường bất động sản vào mùa xuân tương đối nhộn nhịp hơn so với những tháng khác trong năm, do nhiều thay đổi trong thời gian qua tháng tư năm nay có tổng số giao dịch bất động sản chậm lại nhưng giá trung bình vẫn tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Tháng 4 năm 2022 đã có 8,008 giao dịch, giảm 41.2% so với kết quả 13,613 giao dịch vào tháng 4 năm 2021 và giảm 27% so với tháng 3 năm 2022. Giao dịch condo giảm ít hơn nhiều so với nhà độc lập, semi và townhouse.
Giá bán trung bình, ở mức $ 1,254,436 tăng 15% so với tháng 4 năm 2021, nhưng giảm so với giá bán trung bình vào tháng 3 Năm 2022 là $1,300,082.
Doanh số bán nhà vào tháng tư đã giảm so với tháng tư năm 2021, tuy nhiên, giá trung bình vẫn tiếp tục tăng, giá tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng giá cao nhất trong tháng 4 là nhà townhouse.
Danh sách mới đăng bán giảm 11.7% so với cùng kỳ thời điểm năm ngoái
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng 4, năm 2022 có tổng số 3,600 giao dịch giảm 44.5 phần trăm với giá trung bình $1,628,343 tăng 17.5 phần trăm so với tháng 4, năm 2021
• Nhà Semi-detached có tổng số 802 giao dịch giảm 38.2 phần trăm với giá trung bình $1,259,243 tăng 17.8 phần trăm
• Townhouse có tổng số 1,368 giao dịch giảm 43.5 phần trăm với giá trung bình $1,019,350 tăng 18.8 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng 4, năm 2022 có tổng số 2,173 giao dịch giảm 33.8 phần trăm với giá trung bình $789,869 tăng 14.1 phần trăm so với tháng 4, năm 2021
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363