Thị trường bất động sản khu vực GTA tháng 6, năm 2022

Published on July 13, 2022

Thị trường bất động sản khu vực GTA tháng 6, năm 2022.
Trong tháng 6, Overnight Rate là 1.50%, mức lãi suất cơ bản là 3.7%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 4.74%, cho 3 năm trung bình là 5.39%, và cho 5 năm trung bình là 6.04%.
Giá bán trung bình, ở mức $1,146,254, tăng 5.3% so với tháng 6 năm 2021 là $1,088,991.

Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 16,347 tăng 1.0 phần trăm so với 16,193 đơn vị của tháng 6, năm 2021.
Trong tổng số 6,474 giao dịch Bất Động Sản trong tháng 6 năm 2022, khu vực Toronto dẫn đầu với 2,422 giao dịch với giá trung bình $1,152,175
• Toronto West có giá trung bình $1,121,743
• Toronto Central có giá trung bình $1,203,064
• Toronto East có giá trung bình $1,090,841
Khu vực Peel với 1,172 giao dịch với giá trung bình $1,101,178
• Brampton có giá trung bình $1,063,479
• Caledon có giá trung bình $1,514,260
• Mississauga có giá trung bình $1,093,743
Khu vực York với 1,011 giao dịch với giá trung bình $1,307,857
• King có giá trung bình $2,082,595
• Markham có giá trung bình $1,338,179
• Newmarket có giá trung bình $1,144,980
• Richmond Hill có giá trung bình $1,353,611
• Vaughan có giá trung bình $1,297,971

Khu vực Halton với 665 giao dịch với giá trung bình $1,270,053
• Burlington có giá trung bình $1,253,792
• Halton Hills có giá trung bình $1,179,660
• Milton có giá trung bình $1,101,868
• Oakville có giá trung bình $1,436,709

Khu vực Durham với 967 giao dịch với giá trung bình $969,424
• Ajax có giá trung bình $1,021,105
• Oshawa có giá trung bình $814,635
• Pickering có giá trung bình $1,149,801
• Whitby có giá trung bình $1,032,571
Cảm ơn quý vị đã theo dõi Video Thị trường bất động sản khu vực GTA tháng 6, năm 2022.
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới