Thị Trường Bất Động Sản Canada Trong Đại Dịch Covid-19 – Quang Lam

Published on May 18, 2020

Thị Trường Bất Động Sản Canada Trong Đại Dịch Covid-19 – Quang Lam
Theo Hiệp hội Địa ốc Canada cho biết số nhà bán trong tháng 4 năm 2020 giảm 57.6% so với một năm trước, và giảm 56.8% so với tháng trước, mức hàng tháng thấp nhất kể từ năm 1984.
Lượng giao dịch giảm 66.2% ở vùng Đại Đô thị Toronto GTA, 57.9% ở vùng Đại Đô thị Vancouver, 51.5% ở Ottawa, và 42% ở Winnipeg.