Thêm Nhiều Người Được Hưởng Trợ Cấp Khẩn Cấp CERB Do Liên Bang Nới Lỏng Điều Kiện – Quang Lam

Published on April 17, 2020

Thêm Nhiều Người Được Hưởng Trợ Cấp Khẩn Cấp CERB Do Liên Bang Nới Lỏng Điều Kiện – Quang Lam
Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư 15/4/2020 bên ngoài dinh thủ tướng Rideau Cottage ở thủ đô Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau đã loan báo chính phủ nới lỏng các điều kiện để được hưởng CERB sau khi các đảng đối lập chỉ trích rằng chương trình hiện nay loại trừ các sinh viên và những người bị giảm giờ làm việc.