Thế Giới Sẽ Thay Đổi Kể Cả Khi Đại Dịch Covid 19 Chấm Dứt – Quang Lam

Published on May 16, 2020

Thế Giới Sẽ Thay Đổi Kể Cả Khi Đại Dịch Covid 19 Chấm Dứt – Quang Lam
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14/05 nhấn mạnh người dân Canada cần chấp nhận sự thật rằng thế giới sẽ thay đổi ngay cả khi tìm được vaccine và đại dịch Covid-19 chấm dứt.