Social Distancing – Hạn Chế Giao Tiếp Xã Hội – Quang Lam

Published on March 23, 2020

Social Distancing – Hạn Chế Giao Tiếp Xã Hội – Quang Lam
Hạn chế giao tiếp xã hội là một khái niệm lớn. Đây là 6 cách thường thấy, theo thứ tự nghiêm trọng dần:
1. Khuyến khích tự cách ly (tức ai bị ốm hoặc tiếp xúc với người nhiễm/nghi nhiễm thì được khuyến cáo không ra ngoài).
2. Đóng cửa trường học và các dịch vụ không thiết yếu như giải trí.
3. Cấm các buổi tụ tập lớn như hòa nhạc, đá bóng.
4. Khuyến cáo cách ly xã hội.
5. Phong tỏa tâm dịch (tức người trong tâm dịch không được ra, người ngoài không được vào).
6. Hạn chế xuất nhập cảnh.