Số Nhà Mới Bán Ở Vùng Toronto Năm 2019 Tăng 47% – Quang Lam

Published on February 23, 2020

Số Nhà Mới Bán Ở Vùng Toronto Năm 2019 Tăng 47%
Số nhà mới bán ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) năm ngoái tăng 47% sau khi cả loại nhà một hộ gia đình và condo đều giảm số nhà bán trong năm 2018.
Số nhà mới bán của loại nhà một hộ gia đình là 9523 căn, cao gấp 2.5 lần so với năm 2018, khi số nhà bán trong phân khúc này xuống tới mức thấp nhất trong 22 năm sau khi liên bang áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về vay mortgage.