Số lượng vaccine tới Canada dự kiến tăng mạnh.

Published on March 26, 2021

Quang Lam TV – Số lượng vaccine tới Canada dự kiến tăng mạnh.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Số lượng vaccine tới Canada dự kiến tăng mạnh.
2. Phát triển các dự án cho thuê khu vực GTA.
3. Tin thị trường bất động sản: Bất động sản & Coronavirus phần thứ hai
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Tin Canada, CTV news, Real Estate Wealth.
Video này chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.