Số ca nhiễm COVID 19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy.

Published on June 9, 2021

Quang Lam TV – Số ca nhiễm COVID 19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy.
2.Biên giới Canada-Mỹ có thể được nới lỏng.
3.Tin thị trường bất động sản: Công nghệ bất động sản mới mùa Covid 19.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com, 680 news, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin