#Shorts Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc

Published on May 5, 2022

#Shorts Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc
Trong Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc quý khách cần phải hiểu biết thêm về công việc của họ,
Chuyên viên địa ốc làm việc cho ai và đại diện cho ai – người mua hay người bán?
1. Đại diện người bán – trong mối giao dịch này, chuyên viên địa ốc đại diện cho bên người bán. Họ sẽ tiếp thị căn nhà của quý khách, tìm người mua, và giữ kín các thông tin cá nhân của quý khách, dùng tất cả kinh nghiệm và kiến thức để đàm phán thay cho quý khách và luôn đặt quyền lợi của quý khách lên hàng đầu.
2. Đại diện người mua – Chuyên viên địa ốc sẽ giúp quý khách tìm ra căn nhà ưng ý, giải thích tường tận những đặc điểm xấu tốt của căn nhà, dùng kinh nghiệm và kiến thức để đàm phán giá tốt nhất cho quý khách.
3. Đại diện cả hai –Trong trường hợp này, Chuyên viên địa ốc ốc phải báo cho cả hai bên và được hai bên chấp nhận làm đại diện trên giấy tờ. Và trong mọi giao dịch, công ty địa ốc phải cư xử công bằng với cả hai phía.
Cảm ơn quý khách luôn tin tưởng và song hành cùng team Quang Lam trong mọi giao dịch mua bán bất động sản trong thời gian qua