#Shorts Giá nhà giảm tại khu vực có mã vùng 905

Published on June 7, 2022

#Shorts Giá nhà giảm tại khu vực có mã vùng 905
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto, hoạt động bán hàng trong tháng 5 năm khu vực có mã vùng 905 không rầm rộ như năm ngoái, và so với tháng 4 giá nhà giảm gần $80,000 tại một số thành phố.
Doanh số bán hàng đã giảm từ 7,802 một năm trước đó xuống còn 4,604 vào tháng 5 năm 2022, tuy nhiên, danh sách mới đăng bán đã tăng từ 11,541 lên 11,802 và giá bán trung bình đã tăng lên từ $1,103,219 lên $1,200,621.
Các khu vực Durham, Halton có mức giảm giá mạnh nhất đây là những địa điểm được nhiều người tìm kiếm nhất trong thời kỳ đại dịch,
Giá nhà ở Vùng Durham đã giảm xuống dưới mốc 1 triệu đô la, giảm 7.4% so với tháng 4 xuống còn $995,668 mức chênh lệch $79.664.
Vùng Halton giá nhà trung bình là $1,313,651, giảm 5%, tương ứng với mức giảm $70,297.
Khu vực Peel so với tháng trước, mức giá trung bình là $1,180,883 giảm 4.9% mức giảm $61,460.
Trong khi đó, giá giảm 3.9% tại Vùng York – giảm khoãng $56,993 xuống mức giá trung bình $1,677,250.
Vui lòng liên lạc Quang Lam để được cập nhật tin tức bất động sản hằng ngày.
Nguồn: storeys.com
CALL/TEXT Team Quang Lam
☎️ (416) 804 – 5111
☎️ (416) 669 – 7363