Quanglam TV – Vietnamese Tet Toronto Festival 2015 – Hội Chợ Tết Toronto 2015 (3)

Published on February 2, 2015

Lời Cảm ơn của BTC đến hơn 500 Thiện Nguyện Viên và lời phát biểu của Lê Lương VAT Vice Precident

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.

Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website: quanglam.ca, quanglamtv.com, teamquanglam.com, torontocondospro.com

Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111

Video Clip by Quang Lam TV