Quang Lam TV – Triển Lãm Ảnh Hội Chợ Tết 2016 “Nét Đẹp Việt” – Tu Dong

Published on January 6, 2016

Quang Lam TV – Triển Lãm Ảnh Hội Chợ Tết 2016 “Nét Đẹp Việt” – Tu Dong
Photos by Tu Dong
Video Clip by Quang Lam TV