Quang Lam TV – Bản tin Ngày 30 tháng 11 năm 2020

Published on November 30, 2020

Quang Lam TV – Bản tin Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Bản tin Ngày 30 tháng 11 năm 2020
1. Tin Covid-19
2. Tin Ontario
3. Tin về thay đổi trong chính sách định cư Canada
4. Tin Bất Động Sản
Khu vực York với 1,919 giao dịch với giá trung bình $1,107,204
Thanh pho (TP) King có giá trung bình $1,944,954
TP Markham có giá trung bình $1,074,125
TP Newmarket có giá trung bình $914,865
TP Richmond Hill có giá trung bình $1,173,826
TP Newmarket có giá trung bình $1,212,174
Khu vực Halton với 1,117 giao dịch với giá trung bình $1,057,155
Thanh pho Burlinton có giá trung bình $917,013
TP Halton Hills có giá trung bình $935,612
TP Milton có giá trung bình $916,717
TP Oakville có giá trung bình $1,313,481
Khu vực Durham với 545 giao dịch với giá trung bình 1,377
TP Ajax có 198 giao dịch với giá trung bình $777,822
TP Oshawa có giá trung bình $625,692
TP Pickering có giá trung bình $815,467
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363