Quang Lam TV – Bản tin Ngày 13–12- 2020

Published on December 13, 2020

Quang Lam TV – Bản tin Ngày 13–12- 2020
1. Tin chính trị xã hôi Canada:
Thủ hiến Ontario Ông Doug Ford đang chỉ trích chính phủ liên bang sau khi có thông báo mới rằng thuế carbon của Canada sẽ tăng trong thời gian tới.
2. Tin xã hôị Ontario:
Vùng York sẽ bắt đầu giai đoạn phong tỏa từ 0 giờ ngày mai 14/12
3. Tin Covid-19 và vaccne:
Chính quyền Ontario đã đưa ra kế hoạch phân phối vaccine gồm ba giai đoạn
4. Tin thị trường bất động sản:
Tại sao Toronto là nơi lý tưởng đầu tư vào bất động sản?
Và tại sao Toronto và các vùng phụ cận vẫn tiếp tục được chọn là nơi đáng sống cho mọi sắc dân ở mọi mức thu nhập?
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%