Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý – Quang Lam TV

Published on March 18, 2017

Nguồn cung cấp nhà cửa & giá nhà hợp lý – Quang Lam TV
Vào tháng 1, năm 2017, Hiệp Hội Địa Ốc Toronto đã tổ chức một Hội Nghị Thượng Đỉnh Tài Chánh, với sự tham gia của nhiều đại diện từ chính quyền địa phương, chuyên viên tài chánh, giám đốc của các hiệp hội xây cất và phát triển đất đai, chuyên viên phân tích chính sách, v.v, để bàn về ảnh hưởng của nguồn cung cấp nhà lên mức giá nhà trong vùng GTA.
Hội nghị có đề cập đến ảnh hưởng tích cực của thị trường nhà đất lên nền kinh tế của Ontario, với tỷ lệ tổng sản phẩm nội địa tăng từ 4.8% trong năm 2000, lên đến 7.7% trong năm 2015. Cùng với sự phát triển rầm rộ của thị trường địa ốc, là sự tăng trưởng của mức vay mượn toàn tỉnh bang, và do đó, nếu không được theo dõi đúng mức, có thể gây nên chấn động không nhỏ cho nền kinh tế Canada trong tương lai. Tuy nhiên, theo các chuyên viên thì trong những năm tương lai gần, với dự đoán lãi suất vay mượn sẽ tăng cao, họ tin thị trường địa ốc sẽ cân bằng trở lại và không tiếp tục phát triển nhiều nữa.
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV