Ngưng nhận sinh viên quốc tế kinh tế Canada bị tổn thất.

Published on May 9, 2021

Quang Lam TV – Ngưng nhận sinh viên quốc tế kinh tế Canada bị tổn thất.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Ngưng nhận sinh viên quốc tế kinh tế Canada bị tổn thất.
2.Tin thị trường bất động sản: Số nhà bán trong tháng 4 tăng cao tại Toronto và Vancouver.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.