Một Số Hãng Giảm Phí Bảo Hiểm Xe Do Đại Dịch Coronavirus

Published on April 12, 2020

Một Số Hãng Giảm Phí Bảo Hiểm Xe Do Đại Dịch Coronavirus
Bộ trưởng tài chính Phillips của Ontario hôm thứ Năm 9/4/2020 nói rằng ông muốn thấy các hãng bảo hiểm giảm bớt phần nào phí bảo hiểm xe để phản ánh “tác động tai hại” của đại dịch COVID-19.
Tuần trước ông đã gặp với tổng giám đốc của nhiều hãng bảo hiểm lớn và nói rằng người dân hiện nay lái xe ít hơn và do vậy ít xảy ra các vụ đụng xe hơn.