Một Phần Ba Số Ca Mắc COVID 19 Tại Canada Là Nhóm Người Dưới 40 Tuổi – Quang Lam

Published on March 30, 2020

Một Phần Ba Số Ca Mắc COVID 19 Tại Canada Là Nhóm Người Dưới 40 Tuổi – Quang Lam
Canada đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho trên 184.000 người. Ước tính, cứ 1 triệu dân thì có khoảng 4.400 người đã xét nghiệm COVID-19. Đáng lưu ý là gần 90% số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tuần trước là lây nhiễm trong cộng đồng.