Market Report February 2017 – Quang Lam TV

Published on March 18, 2017

Market Report February 2017 – Quang Lam TV
Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017
Trong tháng hai năm 2017 tổng sản phẩm nội địa vẫn giữ tại mức 3.5%, mức tăng việc làm giảm xuống mức 0.4%, tỷ lệ thất nghiệp là 6.8%. Tỷ lệ lạm phát tăng 2.1%. Mức lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên là 2.70%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.64%, không tăng giảm so với vài tháng trước.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 8,014 giao dịch trong tháng hai năm 2017 tăng 15.7phần trăm so với tháng hai năm 2016 chỉ có 7,583 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng hai năm 2017 là $ 875,983 tăng 27.7 phần trăm so với tháng hai năm 2016 với giá trung bình là $63685,738.
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV