M City Condos Mississauga – Quang Lam TV

Published on February 5, 2017

M City Condos Mississauga – Quang Lam TV
Một dự Án gồm 10 Building sẽ dược xây ngay tai trung tâm thành phố Missisauga. Dự Án rộng khoãng 4,3 triệu feet vuông, với tổng chi phí khoãng $1,5 tỷ Dollars tọa lạt ngay góc dường trung tâm Mississauga Burnhamthope rd. và Confederation Parkway
Dự Án có khoãng 6,000 đơn vị condos. Giá từ $200,000 đến $750,000, trước mắt 700 căn hộ dược bán ra trong giai đoạn đầu
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV