Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc – Quang Lam TV

Published on November 22, 2016

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc – Quang Lam TV
Những hoạt động và tiến trình hình thành công tác xây dựng LDL Tuổi Hạc từ khi bắt đầu đến hôm nay
Thuyết trình cô Nguyễ Thị Thanh Nhã tổng thư ký LDL Tuổi Hạc

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
teamquanglam.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV