Khai mạc Chương trình Niềm Tin và Hy Vọng _ Quang Lâm TV

Published on November 21, 2016

Khai mạc Chương trình Niềm Tin và Hy Vọng _ Quang Lâm TV
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm khai mở chương trình Hội Thoại và Văn Nghệ Niềm Tin và Hy Vọng, Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
teamquanglam.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV