Hơn 10% Chủ Nhà Xin Hoãn Trả Nợ Mortgage Vì Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam

Published on May 28, 2020

Hơn 10% Chủ Nhà Xin Hoãn Trả Nợ Mortgage Vì Đại Dịch Covid 19 – Quang Lam
Quebec và Alberta là hai tỉnh bang dẫn đầu Canada về tỷ lệ hoãn trả nợ mortgage, Cơ quan gia cư liên bang cho biết nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng kinh tế vì đại dịch COVID-19.
Quebec có tỷ lệ cao nhất (27%) về hoãn nợ mortgage, tiếp theo là Alberta (26%) và Ontario (21%).